Projektist

Millest on see projekt?

LoeL on Euroopa projekt, mis keskendub noorte emotsioonide väljenduste tähtsusele. See projekt soovib tõsta teadlikkust kultuurilistest teguritest, mis tuginevad väljenduskanalitele ja kuidas need sidekanalid ja tehnoloogiad mõjutavad noorte emotsioonide väljendumist.

Miks?

Kuna emotsionaalsed pädevused on isikliku ja tööelu põhiteguriks. Emotsioonide väljendamise ja tuvastamise võime on tööturuga ühinemise eeliseks. Nende oskuste omandamine aitab teil arendada kõrgekvaliteedilist oskust, pöörates erilist tähelepanu töökeskkonnale.

Kuidas me seda saavutame?

Noored kasutavad info- ja sidetehnoloogial põhinevat suhtlemist ning sellel on oma koodid ja keeled, näiteks emotikonid, gifid, videod, pildid jne. See projekt on välja töötanud rakenduse (saadaval IO-dele ja Androidile), mis sisaldab mängulisi tegevusi ja vahendeid noorte abistamiseks. See suurendab nende teadlikkust ja õpetab suhtlemist, emotsioonide juhtimist ja ära tundmist.

Oota.. kas seal on veel?

Lisaks rakendusele pakub projekt ka ideid, ressursse, näiteid jms, mis on suunatud noorsootöötajatele, et toetada neid noorsootööga tegelemisel.

Need materjalid on loodud noortega töötavatele spetsialistidele eesmärgiga pakkuda neile mängupõhiseid ja mitteformaalseid õppemeetodeid, mis keskenduvad emotsioonide tuvastamisele, juhtimis- ja suhtlemisoskustele ja pädevustele. Meetodid ei ole mitte ainult ülekantavad pärisellu, vaid ka sobilikud mitteformaalsele ja formaalsele haridusele.